Ofte stillede spørgsmål vedr. P-kælder

Her er en samling af de oftets stillede spørgsmål bestyrelsen har fået vedr. P-kælderen.

Må jeg hænge min tagbox op under loftet, over min P-plads?
Nej, det må du ikke.
Dels siger vedtægternes paragraf 7.1 at der i Ejerlejligheden ikke må foretages opbevaring/oplæg af nogen art, dels vil generel ophængning af tagbokse blokere for ca. 1/3 af de ophængte lyselementer, så det vurderes ikke, at det er hensigtsmæssigt at tillade ophængning af tagbokse.

Må jeg parkere min motorcykel på min P-plads sammmen med min bil?
Nej, det må du ikke, vedtægternes paragraf 7.1 siger at der på de etablerede parkeringsplaser alene må anvendes til parkering af personbiler.
Motorcykler, knallerter og cykler må holde på de dertil indrettede cykelparkeringspladser, enten i kælderen eller mellem blokkene.

Må jeg parkere min cykel på min P-plads sammmen med min bil?
Nej, det må du ikke, se begrundelse ovenfor.

Jeg får besøg af svigermor et par dage, må hun sove på min P-plads?
Nej, det må hun ikke, dels er der konflikt med vedtægternes paragraf 7.1, dels vurderes det at svigermor ikke vil sove særligt godt, da lyset tænder hvergang, nogen går ind og ud af kælderen.

Jeg skal have opladt mit bil-batteri, kan jeg gøre det i P-kælderen?
Der er en ikke ubetydelig brandfare ved opladning af bilbatterier, da opladeren kan blive overophedet og bryde i brand. Det er derfor ikke tilladt, at oplade bilbatterier i P-kælderen.

Jeg vil gerne have støvsuget min bil.
Det kan bestyrelsen ikke hjælpe med, det må du klare selv. I P-kælderen på nordsiden, umiddelbart øst for transformerrum under blok 3 og umiddelbart øst for cykelparkering under blok 1 er der et alm. tre polet hunstik, som du kan bruge til din støvsuger. Begge stik er placeret i ca. 2 meters højde.

Hvordan skifter jeg batteri i fjernbetjeningen til porten?
Du skiller din fjernbetjening i 2 dele, fx med en negl.
Så isætter du en frisk udgave af knap-batteri mrk ‘CR-2032’.
Så samler du fjernbetjeningen igen og går til p-kælderen og afprøver den udenfor porten.

 

Ovenstående svar er udarbejdet af bestyrelsen dels på baggrund af de nuværende vedtægter dels på baggrund af hvad der vurderes som hensigtsmæssigt.
Hvis du vurderer at vedtægterne bør ændres eller bestyrelsen har tolket forkert er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Ændringsforslag til vedtægterne kan komme til afstemning på først kommende generalforsamling.

Translate »