Bestyrelsesmøde 22 August 2022

2022-12-11

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund Nord

Dato: 22.08.2022

Tilstede                                                     

OleOVO
ChristianLA
QiQI

Referent: OVO
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Status på 5 års gennemgangen med HP
 5. Status på igangværende servicering/vedligeholdelse af vinduer og døre
 6. Kan vi vælge en ankermand på økonomi?
 7. Bil-opladerprojekt til P kælder?
 8. Parkeringspladser til salg – skal vi købe?
 9. Eventuelt
 10. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent OVO
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendtAlle
3.Godkendelses af sidste mødes referatEr blevet godkendt tidligere. Jacob bør oploade det til foreningens hjemmeside sammen med dette referat JA
4.Status på 5 års gennemgangen med HPHP har været i de lejligheder som har indrapporteret fejl og mangler. HP har udbedret det, som de har påtaget sig ansvaret for. Pt. har HP lovet at lave en afsluttende opfølgende på det samlede projekt. Generelt har beboerne været tilfredse. 
HP’s opfølgning på fejl og mangler på selve ejendommen er igangværende. Pt. mangler tætning af vægge i kælder samt udskiftning af lamper på P rampe. Bestyrelsen har vedtaget at montere (og selv betale for) en anden type lampe på nedkørsels-rampen. Det bliver Louis Poulsens klassiske Skot lampe, som forventes at blive leveret i uge 34
OVO
5.Status på igangværende servicering/vedligeholdelse af vinduer og døreTømrermester Thomas Davidsen er pt. i gang med at udføre service/vedligehold på samtlige døre og vinduer i alle lejligheder. Dette arbejde har bestyrelsen besluttet at betale for iht. vedligeholdelsespligten i vores vedtægter. 
Efter en opstart i blok 1, hvor bestyrelsen koordinerede starten på arbejdet, har firmaet selv overtaget koordineringen med beboerne. Indtil videre ser dette ud til at gå tilfredsstillende.
OVO
6.Kan vi vælge en ankermand på økonomi?Når vi er færdig med HP og hele 5 års garantiperioden, kan bestyrelsen fokusere på diverse forbedringsarbejder. Når større projekter igangsættes, skal det selvfølgelig være indenfor vores budget. Hvis ikke skal der findes en finansieringsmodel.
Med dette for øje samt vores kvartalsrapporter fra Adm, dk, vil det være en fordel hvis en fra bestyrelsen har sit fulde fokus på dette.

Bestyrelsen beslutter primært at trække på kompetencerne i Adm. Dk, fordi det også er en del af vores samarbejdsaftale med Adm. dk
Alle
7.Bil-opladerprojekt til P kælder?Skal vi undersøge diverse muligheder for at fremlægge et projektforslag til næste generalforsamling?

Der besluttes at iværksætte processen
 
Strategi:
Hvilke tekniske løsninger er der?
 
Hvordan kan det finansieres?
 
Hvordan kan det præsenteres for beboerne?
Ovo +
Adm. dk
+
Alle
8.Parkeringspladser til salg – skal vi købe?En ny beboer har købt en lejlighed med P plads. Denne har ejeren ikke brug for og vil sælge. 
1.    Skal foreningen købe med henblik på at leje den ud?
2.    Vil vi acceptere udefrakommende kan købe den?

Det besluttes at ejerforeningen ikke ønsker at købe parkeringspladsen. Hvis parkeringspladsen skal sælges til andre, skal det godkendes af bestyrelsen. 1. prioritet som køber af P pladsen skal være andre beboere i Bagsværdlund
Alle
7.EventueltFor lang tid siden er det blevet besluttet at bestyrelsen skal have en bytur sammen

Datoen fastsættes til den 26. august
Alle
8.Næste mødeTirsdag den 6. december

Bestyrelsesmøde 24 Maj 2022

2022-12-11

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund Nord

Dato: 24.05.2022

Tilstede                                                     

OleOVO
ChristianCT
QiQI

Referent: OVO
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Konstituering og rollefordeling i bestyrelsen
 5. Evaluering og opsamling på netop overstået generalforsamling
 6. Hjælpere/supportere i alle 3 blokke
 7. Esbens forslag vedrørende græs på kommunens stykke jord på Bagsværd Hovedgade
 8. Status på 5 års gennemsyn
 9. Bytur for bestyrelsen
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent OVO 
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendt
3.Godkendelse af sidste mødes referatGodkendt – JA skal uploade til hjemmesiden JA
4.Konstituering + Rollefordeling af bestyrelsen
4.1FormandFormanden skal konstitueres
Ole blev valgt
OVO
4.2MødefrekvensHvor ofte skal vi have faste bestyrelsesmøder?

1 gang i kvartalet tilstræbes på sigt, men foreløbig satser vi på ca. hver anden måned. Ole indkalder til møder om onsdagen. 
Alle
4.3Hvem indkalderOle indkalderOVO
4.4ReferentrollenOle til at begynde medOVO
4.5Upload af referater til hjemmesidenJacobJA
4.6Servicering af vores websiteJacobJA
4.7Procedure vedr. godkendelse af fakturaDen person som har bestilt ydelsen, godkender først
4.8Daglig kontakt med håndværkere og opfølgning på service-kontrakterOle (primært) QiOVO + QI
4.9Ejerskab for opfølgning af Plan 1’s vedligeholdelses planQi har ejerskabet
Qi sender password til CT
QI
5.Evaluering og opsamling på netop overstået generalforsamlingVar lokalet ok?
Er det nødvendigt at sende bestyrelsen beretning ud?

Lokalet på Bakkegården er ok, men der skal være en anden bordopstilling, hvis projektor skal anvendes. 
Ej nødvendigt med særskilt beretning fra bestyrelsen, fordi Adm.dk laver et flot referat.
6.Hjælpere/supportere i alle tre blokkeInstruktion til andre end bestyrelsesmedlemmer ang. genstart af stoppede installationer, hvis bestyrelsen ikke træffes

Indkaldelse af relevante personer som kan træde til
OVO
7.Esbens forslag vedrørende græs på kommunens stykke jord på Bagsværd hovedgadeHej bestyrelse
Efter at have set på vores grønne folk gå og hakke lidt i græs og ukrudt i bedene ud mod Bagsværdhovedgade, hvor man stort set ikke kunne se de havde været der efterfølgende, så har jeg et forslag om at så græs på alle arealer fra bøgehækken og ud til kantstenen dvs. også kommunens halve meter. Det vil se kønnere ud og være lettere og hurtigere at holde da det bare skal slås. Derudover vil det måske også virke bedre overfor hunde da gruset er blevet til et stort hundetoilet.

Bestyrelsen synes det er en god ide.
 
Haveudvalget er med på ideen. Vi informerer grundejerforeningen og igangsætter projektet
QI
8.Status på ”5 års gennemsyn”HP kommer i næste uge og ordner kabler i jord. Hvad skal vi gøre?

Ole har til dette møde fremsendt beboernes henvendelser (samlet i et regneark) for at høre om nogen har nogle kommentarer

Vi skal informere beboerne at biler skal flyttes når HP skal opgrave kælderen.
 
Regnearket skal sendes til kvalitetschef Jacob Kilt fra HP
OVO
9.Socialt arrangement for bestyrelsenFor at ryste bestyrelsen mere sammen, har vi længe talt om at gå ud og spise en middag sammen.

Datoen for arrangementet fastsættes til 26. august 2022
OVO
10.EventueltDialogmøde med Botilbuddet på Granvej 

Ole har haft et positivt dialogmøde med botilbuddet.
11.Næste møde5. juli kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 9 Marts 2022

2022-12-11

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 09.03.2022

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Haveudvalg
 5. Ventilation
 6. Status på 5 års gennemgang
 7. Ladestander i P-kælder
 8. Status af drift og vedligeholdelse eftersyn 2022
 9. Serviceaftaler
 10. Kommende generalforsamling
 11. Generalforsamling i grundejerforening
 12. Referater
 13. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent LALA 
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendt
3.Godkendelse af sidste mødes referatGodkendt 
4.HaveudvalgDer er i gang med at blive lavet et forslag til Grundejerforeningen.
5.VentilationBlok 1 og 2 har bedre tryk i lejlighederne i længere periode. Blok 3 har stadig problemer med ventilationen. Ventilationsfirmaet vil blive tilkaldt næste gang det fejler, så de kan undersøge fejlen.
6.Status frem til 5 års gennemgangFugt på kældervæggene: Løsningseksperimenterne i kælderen lader til at virke så der ikke kom vand ind i februar 2022. Så nu vil den teknik blive brugt i resten af kælderen. Det bliver fixet sektionsvist. Der vil blive skrevet ud til ejerne af p-pladserne når håndværkerne skal til.
 
Lamper:
Vi finder en ny lampetype af bedre kvalitet, som bliver hængt op i nedgangen til p-kælderen i stedet for de nuværende lamper med rust i.

Kabler i jord i p-kælderen:
Kommunikationen med Calum og HP er stadig i gang.
7.Ladestander i p-kælderOle har snakket med en leverandør om et mulig infrastruktur til ladestandere. Der vil blive indhentet bud på infrastruktur fra andre leverandører.
8.Status af drift og vedligeholdelses eftersyn 2022Bestyrelsen har lavet et eftersyn januar af bygninger. Vi vil samle op på de småforbedringer der skal laves.

QI rapporterer tingene.
QI laver liste over ting, som bestyrelsen ikke kunne efterse til OVO.
JA sender billeder fra eftersyn til QI.
9.ServiceaftalerPorten:
Der er blevet lavet serviceeftersyn på porten. Den skal snart have skiftet fjedre. 
10.Kommende generalforsamlingOVO sender info-mail med dato for generalforsamlingen og at forslag SKAL indsendes inden 1. april
11.Generalforsamling i grundejerforeningen
12.Referater LA sender december 2021 + marts 2022 referatet til Jakob
13.Næste mødeDet fastlægges senere

Bestyrelsesmøde 7 December 2021

2022-04-02

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 07.12.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Beboerforslag: Nej tak skilte (rygning) i elevatorer, opgange mv.
 5. Status på strategien frem til 5 års gennemgangen
 6. Drifts- og vedligeholdelsesplan
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent LALA 
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendt
3.Godkendelse af sidste mødes referatGodkendt 
4.Beboerforslag: Nej tak skilte (rygning) i elevatorer, opgange mv.Har aftalt med beboeren at vi kan bringe et indlæg om problemstillingen i vores næste nyhedsbrev.
Hvis dette ikke hjælper, kan bestyrelsen forsøge med personlige henvendelse
5.Status på strategien frem til 5 års gennemgangenNotat udarbejdet af Rambøll – notatet omhandler:
Utæt kælderkonstruktion – forlængelse af garantiperioden til 10 år
El – kabler i terræn – kræver at installationen bringes i lovlig stand
Udvendige lysarmaturer – forlængelse af garantiperioden til10 år 
Samlet udført dokumentation – fremsend det som mangler

Notat sendt til Calum som sender det videre til HP Byg – Svar fra HP-byg:
Afventende – tror ikke at der er et reelt problem – inspektion d.d. med HP
HP vender tilbage med svar
HP vender tilbage med svar
HP mener at de har afleveret D&V

OVO spørger vores advokat om det ikke er rimeligt at rykke Calum for svar.

Angående kabler i terræn. Det lader til at kablernes nedlægningsdybde ikke lever op til standarder (se Rambøls notat). Derfor ønsker bestyrelsen at få det udbedret.

Vi holder et kort bestyrelsesmøde om ca 14 dage, hvor vi følger op på dette punkt.
6.Drifts- og vedligeholdelsesplanVi gennemgår eftersynsaktiviteterne en hverdagsaften i januar.
Bestyrelsen opdeler aktiviteterne i: serviceaftale, hvad bestyrelsen selv kan tjekke og hvad fagfolk skal tjekke. Bestyrelsen efterser punkterne en dag i ugerne efter.
7.Eventuelt
8.Næste mødeDet fastlægges senere

Bestyrelsesmøde 21 September 2021

2022-04-02

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 21.09.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Hvilken strategi skal vi følge i forbindelse med 5 års gennemgangen sammen med Calum til maj/juni 2022?
 5. Tilbud fra Malerfirmaet Eskildsen A/S vedrørende reparationer på trappeopgangene
 6. Eventuelt
 7. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent LALA 
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendt
3.Godkendelse af sidste mødes referatGodkendt 
4.Hvilken strategi skal vi følge i forbindelse med 5 års gennemgangen sammen med Calum til maj/juni 2022?OVO har lavet en liste over mangler.

Vi vil gerne rådføre os med en advokat angående hvilke muligheder vi har for at få Calum og HP Byg til at udbedre (eller kompensere for) de mangler, der er på bygningen.

QI + OVO: Find de ikke-udbedre mangler fra den tekniske gennemgang af “Plan 1” og tilføj dem til listen over mangler, der skal gennemgås med advokaten.

AG følger op på om DEAS kan gøre noget til 5 årsgennemgangen.
QI, OVO, AG
5.Tilbud fra Malerfirmaet Eskildsen A/S vedrørende reparationer på trappeopgangeneNogle vægge har huller/mærker. Der har været en maler og lavet punktreperationer af vægskader. Reperationen ser fin ud. 

Vi vil gerne have at maleren reparer resterende vægge med huller.
6.Eventuelt1. Vedligeholdelsesplan
Vi vil gerne holde et bestyrelsesmøde om vedligeholdelsesplan.

2. Haveudvalg
4 personer har meldt sig. Der holdes et møde d. 28/9. Overvej at udskift de to kirsebærtræet ud for blok 3 evt også blok 2. Det er bedst at plante træer om efteråret

3. Ladestandere i kælderen
Det er Samejets (p-plads) bestyrelse der undersøger mulighed for ladestandere.

4. Bestyrelsesmiddag
Bestyrelses + beboere der hjælper til i bygningen.
OVO arrangerer

5. Bestyrelsesmøder generelt
Ca. hver 2.-3. måned eller efter behov.
7.Næste mødeSlut oktober start november afholdes møde angående vedligeholdelsesplanen.
Alle i bestyrelsen som deltager har været inde og skabe sig overblik over vedligeholdelsesplanen forud for mødet

Bestyrelsesmøde 22 Juni 2021

2021-07-11

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 22.06.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Evaluering af Samejets netop overstået skriftlig generalforsamling
 5. Køb af Parkeringspladser af Calum
 6. Orientering af telefonisk møde med Jesper Korsbæk vedrørende 5 års gennemgang af ejendommen
 7. Skal vi igangsætte maler- reparationer af opgange i sommerferien?
 8. Skal vi have et have/forskønnelsesudvalg?
 9. Eventuelt
 10. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.Valg af referent LALA 
2.Godkendelse/revision af dagsordenGodkendt
3.Godkendelse af sidste mødes referatGodkendt 
4.Evaluering af Samejets netop overstået skriftlig generalforsamlingTil orientering: Administration af Samejet er blevet lagt over til Administration DK.
5.Køb af Parkeringspladser af CalumOVO har snakket med Jesper Korsbæk om mulighed for køb af de resterende 5 p-pladser.

Vi kan ikke bruge p-pladser til cykler/haveredskaber, da man kun må have biler der. Det er Samejet som kan ændre sådanne regler.

Vi beslutter pt ikke at købe nogle p-pladser.
6.Orientering af telefonisk møde med Jesper Korsbæk vedrørende 5 års gennemgang af ejendommenVi kan orientere Calum om fejl og så tager de det op med HP.
7.Skal vi igangsætte maler- reparationer af opgange i sommerferien?Lappe defekter på gulve.

OVO tager kontakt til maler angående gulvene.
OVO
8.Skal vi have et have/forskønnelsesudvalg?Et udvalg til at lave en plan for hvad vi gerne vil have lavet omkring blokkene. Det er grundejerforeningen, der skal godkende og betale for planter.

LA skriver mail til beboere. Kontakt June for at sende ud til alle beboere. Evt. også FB. Sørg for at folk i blok 3 også får muligheden.
LA
9.EventueltHP har udleveret noget dokumentation om bygningerne til OVO. 
10.Næste mødeVi holder næste møde i slut august.

Bestyrelsesmøde 10 Maj 2021

2021-06-15

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 10.05.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Evaluering af netop afviklede skriftlige generalforsamling
 3. Godkendelse/revision af dagsorden
 4. Godkendelse af sidste mødes referat – status/opfølgning på
  1. Nøglebrik problematik
  2. Infomateriale til skraldeproblematik
  3. Gurglelyde i vaske grundet manglende ventil
  4. Status på udendørslamper
  5. Status på ventilationsanlægget
  6. Hvordan går det med hjemmesiden
  7. Dørpumper til vores hoveddøre
 5. Drift og vedligeholdelses plan. Rapport fra Plan 1 – Bør vi iværksætte noget vedligeholdelse?
 6. SP Ejendomsservice – Har vi den rigtige aftale?
 7. Drift og vedligeholdelsesplaner for vores fællesinstallationer
 8. Strategi frem til 5 års gennemgang – er det en god ide med en Rambøll rapport?
 9. Samejet – kan vi overtage P kælderen i vores forening – hvilke problemstillinger står vi overfor?
 10. Eventuelt
 11. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.    Valg af referent LALA 
2.Evaluering af netop afviklede skriftlige generalforsamlingOVO er konstitueret som formand. QI, AG og LA er i bestyrelsen. JA er suppleant.

Vores forslag til vedtægtsændringer er godkendt.
3.    Godkendelse/revision af dagsordenJa. Vi har flyttet punkt 4 op til punkt 2.Alle 
4.    Godkendelse af sidste mødes referatGodkendtAlle 
3.1.  Nøglebrik problematikQI hører Lene adQI
3.2.Information til skraldeproblematikQI har sendt info til AGQI
3.3.Guglelyde i vaske grundet manglende ventilDet er klaret hos den beboer, der henvendte sig.OVO
3.4.Status på udendørs-lamperDKL har skiftet nogle af lamperne på nedkørselslamperne. OVO har købt ekstra lamper som QI lægger i sit kælderrum.OVO/QI
3.5.Status på ventilationsanlæggetTilbud indhentet fra Thomas Lund.OVO
3.6.Hvordan går det med hjemmesidenQI holder os opdateretQI
3.7.Dørpumper til hoveddøreDer er indhentet tilbud. Det er en speciel tyk dør vi har, så det er dyrere end forventet. 125.000 kr pr dør.QI
4.Drift og vedligeholdelsesplan. Rapport fra plan 1 – Bør vi iværksætte noget vedligeholdelse?QI giver OVO, JA, AG og LA adgang til vedligeholdelsesplanen.

Vi gennemgår de nødvendige punkter på planen på næste bestyrelsesmøde.

QI undersøger om man kan “afkrydse” udført eftersyn, på den online aktivitetsplan.
QI
6.SP ejendomsservice – Har vi den rigtige aftale?Ingen henvendelser fra beboere. OVO
7.Drift og vedligeholdelsesplaner for vores fællesinstallationer ift. BR15 Vi mangler det stadig på vvs og el. OVO har undersøgt at i BR 15 står der at der bør være dokumentation på vvs og el. OVO går videre med sagen.OVO
8.Strategi frem til 5 års gennemgang – er det en god ide med en Rambøll rapport?Hvad kan vi gøre ved de mangler vi ser? Kan vi nå at skabe incitament hos Calum til at pointere manglerne? OVO hører Rambøll ad angående det
 
Vi vil gerne have en rådgiver med ved fem årsgennemgang.
 
Til 5 årsgennemgang kan man ikke pointere de mangler som var tilstede ved tidligere gennemgange såsom overtagelse og 1 årsgennemgang.
 
Dokumenter angående 1 års gennemgang kan findes i bestyrelsens mailboks i den tilsvarende folder.
OVO
9.Samejet – kan vi overtage P kælderen i vores forening – hvilke problemstillinger står vi overfor?Nej, vi kan ikke overtage p kælderen i vores forening.
–       Calum ejer stadig nogle p pladser
–       Rækkehusene har forkøbsret.
P-kælderen er sin egen ejendom med 70+ ejere.
10.Eventuelt
NøglebrikkerLene kan kode brikkerne. 

QI fortæller Lene at hun kan sende en mail til adm dk om at de skal sende en faktura til beboeren der har bestilt en nøglebrik.
QI
LamperHvem er ansvarlig for at vedligeholde lamperne på folks terrasse/altan? Spørg Admin DKLA
VentilationsanlæggetOVO hører beboeren med de lukkede ventilation ad om hun vil lukke dem op eller holde dem lukkede. Vi arbejder på at få reguleret ventilationssystemet i den blok. OVO
Fjernbetjening af kælderportenKontrol af priser og leverandørQI
11.Næste møde

Bestyrelsesmøde 23 Marts 2021

2021-06-15

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 23.03.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat – status på
  1. Nøglebrik problematik
  2. Infomateriale til skraldeproblematik
  3. Gurglelyde i vaske grundet manglende ventil
  4. Status på udendørslamper
  5. Status på ventilationsanlægget
  6. Hvordan går det med hjemmesiden
  7. Dørpumper til vores hoveddøre
 4. Kommende skriftlig generalforsamling
 5. Drift og vedligeholdelses plan. Rapport fra Plan 1 – Bør vi iværksætte noget vedligeholdelse?
 6. SP Ejendomsservice – Har vi den rigtige aftale?
 7. Eventuelt
 8. Næste møde

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.    Valg af referent LALA 
2.    Godkendelse/revision af dagsordenGodkendtAlle 
3.    Godkendelse af sidste mødes referatGodkendtAlle 
3.1.  Nøglebrik problematikQI hører Lene adQI
3.2.Information til skraldeproblematikQI har sendt info til AGQI
3.3.Guglelyde i vaske grundet manglende ventilDet gurgler stadig. Vi tager fat i VVS og får ordnet det.OVO
3.4.Status på udendørs-lamperLamperne der er defekte bliver fikset i næste uge. OVO
3.5.Status på ventilationsanlæggetDet kræver noget mere at justere ventilationssystemet. Der skal indhentes et tilbud på at justere det. OVO
3.6.Hvordan går det med hjemmesidenQI snakker med grundejerforeningen om at lægge tingene fra bagsvaerdlund-nord.dk et sted på bagsvaerdlund.dkQI
3.7.Dørpumper til hoveddøreQI har efterspurgt et tilbudQI
4.Kommende skriftlig generalforsamlingBesluttet at den afholdes skriftligtAlle
4.1.Skal bestyrelsens beretning udsendes med indkaldelsen?Ja, bestyrelsens beretning skal udsendes med indkaldelsen

QI sørger for at alle beboere får at vide at de kan komme med forslag indtil ultimo marts. Forslag sendes til bestyrelsesmailen og ADM DK.
OVO/QI
4.2.Hvor skal beboerne aflevere deres stemmeseddel, hvis ikke de har en Email OVOs postkasse – skriv det på nederst på stemmesedlen.
Spørgsmål til bestyrelsen kan stilles på bestyrelses-emailen.
OVO spørger Per om han genopstiller.
OVO
4.3.Vedtægtsændring vedrørende valg til bestyrelsen. Som det er nu, skal der vælges en fra hver blok. Ved vedtægtsændring skal der være ¾ af de fremmødte der skal stemme for vedtægtsændringen. Vedtægterne trænger generelt set til en stor revidering. Ved hver vedtægtsændring skal vedtægterne tinglysesDer foreslås en vedtægtsændring angående bestyrelsessammensætning.Alle
5.Drift og vedligeholdelsesplan. Rapport fra plan 1 – Bør vi iværksætte noget vedligeholdelse?QI sørger for at den nuværende bestyrelse får adgang til vedligeholdelsesplanen inden næste bestyrelsesmøde. Så kan vi vende det igen der.QI
6.SP ejendomsservice – Har vi den rigtige aftale?Det er et firma hyret af grundejerforeningen, der holder området pænt udenfor/rundt om ejendom. Dette firma er ikke SP. Affaldsoprydning er også håndteret af firmaet hyret af grundejerforeningen.

Saltning er stadig SP.

OVO kontakter beboere om at få på skrift hvad, de ønsker at inkludere i serviceaftalen. De skal skrive til foreningens mail.
OVO
7.EventueltQI skriver til admin dk at de skal sende en mail start april til beboer om forslag til generalforsamlingenQI
8.Næste møde

Bestyrelsesmøde 10 Februar 2021

2021-06-15

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 10.02.2021 – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA

Referent: LA
Mødeleder: OVO

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Hvordan kommer vi videre med nøglebrikker problematikken?
 5. Status på husorden blok 3 – AG
  Handleplan for uorden ved skraldespande for enden af blok 3
 6. Status på gurglelyde i vask hos beboer i blok 3 – OVO
 7. Status på udendørslampe – KM-el – OVO
  DK-EL ved Daniel vil besigtige
 8. Status på SP gartnerarbejde ifbm. Døde hækplanter – Qi
 9. Status på Elevatorproblematikker i blok 3 – OVO
 10. Status på ventilationsanlægget – klager fra beboer blok 1
 11. Status på Økonomi – Qi
 12. Afkalkning af vandvarmer + service på fjernevarme
 13. Eventuelt

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.    Valg af referent LALA 
2.    Godkendelse/revision af dagsordenGodkendtAlle 
3.    Godkendelse af sidste mødes referatGodkendtAlle 
4.    Hvordan kommer vi videre med nøglebrikker problematikken?QI
5.    Status på husorden blok 3 + Handleplan for uorden ved skraldespande for enden af blok 3Gør folk opmærksomme på at man kan bruge de andre affaldsområder.
QI finder materiale fra grundejerforeningen angående skrald.
LA kigger på om der er noget der skal tilføjes til materialet. Materialet sendes til AG.
 QI
6.    Status på gurglelyde i vask hos beboer i blok 3 +1Der mangler en overtryksventil på toppen. Men vi mangler også dokumentation for systemet. Vi går videre med at få installeret overtryksventiler.OVO
7.    Status på udendørslampe – KM-el + DK-EL: Daniel vil besigtigeLamperne ved rampen bliver efterset af DK-EL fordi der er trængt fugt ind i dem.OVO 
8.Status på SP gartner-arbejde ifbm. døde hækplanterDe er plantet og betaltQI
9.Status på Elevator-problematikker i blok 3Elevatoren går nogle gange i stå, men genstart kan tænde den. Schindler har fået besked om at kun SP Ejendomsservice, LA, QI, OVO og JA må bestille reparationer.
OVO holder tæt kontakt med Schindler.
OVO
10.Status på ventilations-anlægget – klager fra beboer blok 1OVO får tilbud på at få sat røgfilter op.
OVO får tilsendt materiale omkring at man ikke må lukke sine udluftning.
Man kan ikke få ekstra fugtighed i vores system.
Før vi evt. går videre med at købe røgfiltre og betaler for at få lavet materiale om udluftning, skal vi finde ud af hvorfor der lugter af røg/petroleum. Spørg overbo og underbo om det også lugter .
OVO
11.Status på ØkonomiØkonomien er godQI
12.Afkalkning af vandvarmer + justering på fjernevarmeOVO går videre med vurdering og regulering af fjernvarme.OVO
13.Eventuelt
Næste mødeLA laver en doodleLA
Forsikringssag om selvrisiko OVO tager en snak om det med ADM DKOVO
HjemmesideQI spørger grundejerforeningen om vores hjemmeside kan hostes samme sted som grundejerforeningen?QI
Programmering af nøglerQI snakker med Lene om oplæring og indkøb af passende computer til formåletQI
DørpumperOVO spørger Karsten om tre dørpumper med motor, der åbner døren inkl installation.OVO

Bestyrelsesmøde 10 November 2020

2021-02-11

Bestyrelsesmødereferat – EF Bagsværdlund

Dato: 10.11.2020 hos JA – kl. 19.00

Tilstede                                                     

Ole Verner OlsenOVO
Laura AndersenLA
Qi HuQI
Andreas GlenvigAG
Jacob AndersenJA
Karsten Rye fra grundejerforeningen

Referent: LA
Mødeleder: OVO/QI

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse/revision af dagsorden
 3. Godkendelse af sidste mødes referat
 4. Aftale med VVS-firma
 5. Elevator i blok 3
 6. Stropper til nyplantede træer
 7. Pullerter imellem blokkene
 8. Eventuelt

Referat:

 PunktSagen kort – Beslutninger INIT
1.    Valg af referent LALA 
2.    Godkendelse/revision af dagsordenJa.Alle 
3.    Godkendelse af sidste mødes referatOpfølgning på temaer fra sidste møde: 
Udtræk fra nøglesystemet
QI har en udprintet liste, som han giver til Lene Thrysøe. 
Blok 3 og husorden
Dokumentation for at man ikke må afskærme terrassen: §21 stk. 3 i grundejerforeningen vedtægter som kan findes på Bagsvaerdlund.com under generalforsamlinger http://www.bagsvaerdlund.com/wp-content/uploads/2017/10/2.3.11-Servitut-15-15.07.2016.pdf 

Karsten Mortensen – lampe på rampe
Det har været en person ude, der har konstateret at lampen er rusten, så lampen skal skiftet. Rusten skyldes at tætningen ikke var tæt. Karsten Mortensen laver en beskrivelse af hvad der er galt, så OVO kan sende det til Calum. 
Status på port – kreditnota
Alt er fint nu. Den er repareret og vi har kun skulle betale for at den blev repareret 1 gang. 
Status på beplantning foran blok 2
Der er blevet lavet aftale om at få sat nye planter og jordforbedring. ca. 10.000 QI følger op. Generalforsamling – Adm. DK
Administration Danmark er kontaktet. Man kan godt holde virtuelt men det kan være problematisk at skulle stemme uden fysisk at være tilstede. Vi venter og ser når d. 26. april 2021 nærmer sig. 
Bagsværdlunds hjemmeside – redigeringsret mm.
Ja, JA har adgang til at kunne redigerer hjemmesiden.
Mangelliste til Calum
Der laves en liste i google drev, som vi løbende tilføjer i.
Alle 
4.    Aftale med VVS-firmaOVO har haft dialog med Petersen og Olsen A/S, Lerhøj 22 mhp. fremtidig Servicering og vedligehold af VVS og kloakinstallationer.Aktuel sag skyldes en beboer i blok 3, som har klaget over gurglelyde fra køkkenvask. Beboers egen VVS-installatør har meddelt at faldstammerne skal spules.

OVO kontakter VVS firmaet og ser på det sammen.
OVO
5.    Elevator i blok 3Bliver lavet 16. nov. – 19. nov
QI skriver til DEAS at de skal kommunikere det ud til beboere.
 QI
6.    Stropper til nyplantede træerKarsten Rye sætter dem op. QI
7.    Pullerter imellem blokkeneJa, tak. Det tages op i Bagsværdlund grundejerforening. QI
Translate »