God opførsel

Nedenstående er bestyrelsens anbefalinger for god opførsel af medlemmerne af Ejerforeningen Bagsværdlund Nord.
1. Lyd
Musik skal dæmpes efter kl. 22:00 på hverdage og efter kl. 23:00 i weekender og på helligdage. Anvendelse af boremaskine og andet støjende maskineri er ikke tilladt i tidsrummet kl. 19:00 – kl. 08:00 på hverdage samt i tidsrummet kl. 19:00 – 09:00 i weekender og på helligdage.

2. Opgang og svalegange
Cykler, papkasser, møbler og lignende må ikke stå natten over i opgangen eller i svalegangene uden for lejligheden. Dette er brandveje.
Post må ikke efterlades oven på postkasserne.

3. Fællesarealer
Enhver form for indgreb på fællesarealerne – herunder også udboring til nøglebokse – skal aftales med bestyrelsen. Ejerlejlighedsejerne er uberettiget til at opsætte skilte m.v. uden forudgående skriftlig godkendelse af ejerforeningen.

4. Udendørs installationer
Antenner, paraboler og lignende må ikke fastgøres permanent i udendørs vægge eller på altaner / terrasser. Det er tilladt at placere antenner, paraboler og lignende på altan/terrasse på en måde så de ikke rager ud over altanen/terrassen. Det er heller ikke tilladt at udskifte pærer eller på anden måde modificere de udvendige lamper.

5. Cykler
Ubrugte og efterladte cykler fjernes én gang årligt af vicevært.

6. Ventilation
Modifikationer af nogen art på ventilationsanlægget i de enkelte lejligheder er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen. Rettelser på ventilationsanlægget påvirker alle de andre lejligheder i opgangen.

7. Affald
Al affald skal indpakkes i lukkede affaldsposer før det kastes i containerne/molokkerne. Glas, aviser, blade og batterier mm. skal afleveres i de dertil indrettede containerne på miljøstationerne.
Containerne må ikke fyldes mere end låget kan lukkes helt.

8. Storskrald
Det er ejerens eget ansvar at bortskaffe storskrald. Det er ikke tilladt at henstille u-afmærket storskrald i kælderen uden forudgående aftale med bestyrelsen.

9. Nøgler
Bestilling af nøgler skal ske gennem den nøgleansvarlige via vores hjemmeside: Bestilling af Nøgler og portåbner.
Venligst informer den nøgleansvarlige og bestyrelsen ved bortkomst af nøgler.

10. Håndværkere
Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger.

11. Rygning
Rygning er ikke tilladt på indendørs fællesarealer, herunder opgang, elevatorer og kælderarealer.

12. Grov forsømmelse
Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist.

Ovenstående er udarbejdet af bestyrelsen dels på baggrund af de nuværende vedtægter dels på baggrund af hvad der vurderes som hensigtsmæssigt.
Hvis du vurderer at anbefalingerne bør ændres eller bestyrelsen har tolket forkert er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Ændringsforslag til vedtægterne kan komme til afstemning på først kommende generalforsamling.

Translate »