Ejerforeningen Bagsværdlund Nord

    Foreningens formål er at administrere ejendommen delnr. 1 af matr.nr. 5 F Bagsværd, ejl. nr. 1-65, beliggende Bagsværd Hovedgade, 2880 Bagsværd i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter.
Translate »